Informacje ogólne

Co to jest DisplayNote?
DisplayNote jest wszechstronnym, wieloplatformowym i służącym współpracy oprogramowaniem, które łączy w sobie zarówno aspekty prezentacji tablic interaktywnych oraz różnorodną funkcjonalność obecnych tabletów i urządzeń przenośnych.

DisplayNote pozwala na:
- przesyłanie obrazów z systemu Windows i Mac OS X na urządzenia obsługiwane przez Android i iOS
- komentowanie każdej istniejącej zawartości na komputerze hosta
- robienie notatek przez uczestników na komputerze hosta
- tworzenie grup współpracujących ze sobą, które dzielą się informacjami
- kontrolowanie komputera hosta przez zdalny pulpit z podłączonego urządzenia w trybie prezentera
- przesyłanie prywatnych postów dla uczestników z urządzenia głównego (host) lub w trybie prezentera
- przeglądanie przez prezentera ekranów uczestników


Jakie urządzenia działają z DisplayNote?
DisplayNote składa się z dwóch komponentów: oprogramowania biurowego DisplayNote uruchomionego na komputerze i aplikacji DisplayNote uruchomionej na tablecie lub telefonie. Oprogramowanie komputerowe DisplayNote obecnie jest dostępna dla systemu Windows (XP lub nowszy) oraz Mac OS X (10.7 lub nowszy) – dla systemu Linux wersja DisplayNote będzie dostępna w przyszłym roku. Aplikacja na tablet i telefon jest dostępna dla iPad 1 (lub nowszy) oraz Android.


Kiedy rysuje na moim ekranie przesyłane danę od hosta zatrzymują sie i nie mogę zobaczyć już więcej slajdów prezentera. Co się dzieje?
To się zdarza kiedy dodawane są kształty lub notatki przez uczestnika – w tym momencie dokanywany jest zrzut ekranu z komputera prezentera, który staje się tłem dla dodawanych notatek/kształtów. Naciśnięcie pomarańczowego przycisku „live” w prawym górnym rogu ekranu spowoduje powrót do przesyłanych danych przez komputer hosta.


Czy stracę wszystkie moje slajdy jeśli w moim urządzeniu wyczerpie się bateria?
Nie, cała praca uczestnika jest automatycznie zapisywana i może być otworzona poprzez ikonę „Open Saved Content”.


Czy mogę tworzyć lub edytować istniejącą treść, gdy nie jest podłączony do komputera hosta?
Tak. Otwórz DisplayNote i wybierz ikonę „blank lesson” aby tworzyć treści lub wybierz ikonę „open saved content” aby uzyskać dostęp do zapisanych wcześniej prezentacji, które można edytować.


Czy można robić kopie lekcji na inne urządzenia niż aktualnie podłączone?
Obecnie można wysyłać mailem pojedyncze slajdy z lekcji; funkcja ta będzie rozszerzana w kolejnych wydaniach, aby umożliwić pełne przesyłanie lekcji i bardziej zaawansowane zarządzanie plikami.


Czy mogę zmienić tło?
Tak, na pasku narzędzi należy nacisnąć ikonę „background”.


Kiedy przeglądam slajdy, otrzymuję wiadomość ” The slide appears to be blank”. Dlaczego tak jest?
Jest to opcja, która uniemożliwia użytkownikom dodawanie niepotrzebnych slajdów podczas tworzenia prezentacji gdy nie są podłączoni do hosta DisplayNote. Oznacza to, że liczba utworzonych slajdów wyczerpała się i właśnie został tworzony nowy pusty slajd.


Kiedy dodaje obrazy, pojawia się komunikat, który brzmi ” only one image per slide”. Czy to jest normalne?
Tak. DisplayNote ma pewne ograniczenia, którę wprowadzono w celu zapewnienia zgodności z urządzeniami mobilnymi. Dodawanie wielu zdjęć spowodowało by ograniczenie pamięci urządzeń mobilnych, prowadząc do potencjalnej straty wydajności – dlatego też można dodać jeden obraz na poszczególnym slajdzie.