Rozpoczęcie pracy / aktywacja

Czy konieczne jest połączenie z Internetem?
Tak, ale tylko podczas pierwszego uruchomienia hosta DisplayNote – w celu aktywacji online produktu. W dalszej pracy połączenie z Internetem nie będzie wymagane.


Łącze się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. Czy będzie to powodować problemy?
Nie – czasami może to wpłynąć na aktywację hosta DisplayNote. Alternatywna przeglądarka internetowa powinna rozwiązać ten problem.