Połączenie z sesją / współpraca

Jak skonfigurować oprogramowanie DisplayNote ?


Czy potrzebuje Wi-Fi?
Tak. Do zorganizowania sesji DisplayNote, zarówno stacjonarny komputer (host) jak też podłączone urządzenia (klient) muszą być w tej samej sieci. Komputer stacjonarny może być podłączony do sieci bezprzewodowej; natomiast uczestnicy muszą być połączeni za pomocą Wi-Fi.


Jak rozpocząć sesje?
Po pierwsze, upewnij się, zarówno komputera stacjonarnego i mobilne urządzenia są w tej samej sieci. Otwórz DisplayNote na komputerze stacjonarnym, a następnie kliknij przycisk”Session” (pierwszy z lewej w głównym manu); weź pod uwagę numer ID sesji. W urządzeniu, otwórz aplikację, wybierz tę samą ikonę, wprowadź nazwę użytkownika i sesji ID a następnie naciśnij „Join”.


Próbuje połączyć się z sesją; dlaczego otrzymuje symbol ostrzegawczy?
To prawdopodobnie dlatego, że starasz się podłączyć jako uczestnik do sesji, która nie jest aktywna. Otwórz DisplayNote na komputerze (host), rozpocznij sesję i spróbuj połączyć się ponownie przez urządzenie (klient). Alternatywnie; możesz aktualnie używać wersji trail, która jest ograniczona do dwóch podłączonych urządzeń.


Czy mogę zachować ten sam numer ID sesji dla każdej sesji?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, unikatowy identyfikator sesji (ID) jest generowany za każdym razem.


Na ekranie sesji, awatary uczestników czasami blakną; zmieniają kolor na pomarańczowy lub czerwony. Dlaczego tak się dzieje?

Kiedy uczestnik opuści aplikację DisplayNote lub otworzy inną aplikację jego awatar zmieni kolor na pomarańczowy. Jeżeli po kolejnych 30 sekundach uczestnik nie wróci do aplikacji DisplayNote jego awatar zmieni kolor na czerwony. W przypadku rozłączenia uczestnika z sesją jego awatar również robi się czerwony.


Czym jest PIN prezentera?
PIN prezentera jest Twoim osobistym kodem dostępu, który chroni przed nieautoryzowanym dostępem do zdalnej kontroli Twojego pulpitu.


Czy mogę użyć mojego tabletu zamiast komputera aby łączyć się jako host z innymi urządzeniami?
Nie. W chwili obecnej DisplayNote wymaga komputera jako hosta. W przyszłości prawdopodobnie zostanie wprowadzona funkcja wykorzystania tabletu jako host.


Czy w wersji iOS można pracować w niezależnej podsieci; czy wymagana jest ta sama podsieć, w której jest host?
Nie wszystkie urządzenia muszą być w tej samej podsieci. Może to jednak spowodować problem z automatycznym znalezieniem hosta. Aby tego uniknąć należy wprowadzić ręcznie numer IP (w formie xxx.xxx.xxx.xxx), pod którym występuje host.


Jak odłączyć urządzenie od trwającej sesji?
Należy kliknąć na ikonę menu a następnie na przycisk „Disconnect”. W przypadku prezentera należy kliknąć na ikonę sesji a następnie wybrać z narzędzi prezentera „Leave Session”.


Gdzie znajdę numer ID sesji?
Należy na pasku narzędzi nacisnąć ikonę „Collaborate”.ID sesji będzie wyświetlane w lewym górnym rogu.